close

Přihlášení uživatele na web ELMA

web login

euziel

Cíle projektu

Cíl projektu:

Cílem projektu je profesní vzdělávání učitelů cizích jazyků v oblasti multimediálních kompetencí. Projekt je určen pedagogům v Libereckém kraji a ve Svobodném státě Sasko, SRN. Cílem je zvýšit odborné dovednosti pedagogů, podpořit individualizaci a diferenciaci studia a zefektivnit vzdělávací proces. Projekt přispěje k celoživotnímu vzdělávání pedagogů.


Projekt nabízí vzdělávací kurzy, které zprostředkují metodické postupy práce s elektronickými médii. Kurzy jsou organizovány online formou a jsou určeny především učitelům cizích jazyků, jsou však vhodné i pro učitele ostatních aprobačních předmětů. Kompetence získané absolvováním online kurzů usnadní učitelům vytváření elektronických vyučovacích pomůcek a zatraktivní jejich výuku.

Úspěšné absolvování kurzu opravňuje k získání certifikátu.

Cílové skupiny:

Program je určen pedagogům vysokých a středních škol.
de cz tu_dresden ekonomicka_fakultaProgram Cíl 3/Ziel 3 - 100017921.
Projekt je podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze Státního rozpočtu České republiky