close

Přihlášení uživatele na web ELMA

web login

euziel

O kurzech

Popis

Vzdělávací kurzy zprostředkují metodické postupy práce s elektronickými médii. Kurzy jsou organizovány online formou a jsou určeny především učitelům cizích jazyků, jsou však vhodné i pro učitele ostatních aprobačních předmětů. Kompetence získané absolvováním online kurzů usnadní učitelům vytváření elektronických vyučovacích pomůcek a zatraktivní jejich výuku.

Organizace kurzů

Kurzy jsou organizovány formou šestitýdenních modulů. Každý modul může být absolvován samostatně a v jakémkoli pořadí. Moduly budou nabízeny ve třech různých termínech, v jednom termínu doporučujeme absolvovat pouze jeden modul. Před zahájením kurzu dále doporučujeme absolvovat prezenční instruktáž v rozsahu cca 3 hodin.

Přihlášení do kurzu i jeho absolvování probíhá online formou. Účastník kurzu bude mít k dispozici konzultanta/tutora, s nímž bude mít možnost po celou dobu kurzu i po jeho ukončení konzultovat své dotazy. Účastník si může zvolit, ve kterém jazyce hodlá kurz absolvovat, a to v jazyce českém, německém nebo anglickém.

Výstupy

Na základě získaných kompetencí si absolventi kurzů zkusí (individuálně nebo ve spolupráci s ostatními účastníky) vytvořit elektronické učební pomůcky, které budou k dispozici všem absolventům kurzů. Po úspěšném absolvování kurzu získá účastník certifikát.

de cz tu_dresden ekonomicka_fakultaProgram Cíl 3/Ziel 3 - 100017921.
Projekt je podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze Státního rozpočtu České republiky