close

Přihlášení uživatele na web ELMA

web login

euziel

Online vyučování

Tento modul se soustředí na virtuální výuková prostředí (Virtual learning environments -VLEs) – podobná tomu, které používáme v prostředí Click*, jež se často označují jako řídicí výukové systémy (Learning Management Systems - LMSs). Seznámíme se s nimi v kontextu komunikace prostřednictvím počítače ( Computer-mediated communication - CMC), což je komunikace mezi lidmi, kteří používají počítač jako prostředek (například místo telefonu).

Zaměříme se na nástroje poskytované těmito  prostředími a na jejich využití ve studiu a výuce jazyků. Jedná se o fóra (psané platformy užívané při komunikaci a interakci), blogy (online deníky), a wiki (prostředí pro spolupráci na písemném projevu). Účastníci si práci s těmito nástroji vyzkouší a vyhodnotí jejich možnosti využití ve studiu a výuce jazyků. Zjistí, jak tradiční teorie výuky jazyků vysvětlují procesy, které se spustí, když se začne s výukou online; posléze budou informováni o postupech výuky online za použití jednoho konkrétního či několika nástrojů. Informace o dovednostech, které online učitel potřebuje, jsou uvedeny v modulu.

Účastníci budou používat své vlastní zkušenosti i zkušenosti partnerů a stavět na nich. Budou pracovat samostatně i společně a používat online materiály, jak vlastní, tak i ty v kurzu poskytnuté. Ve VLE a online komunikaci, což jsou témata tohoto kurzu, je zřejmé, že výměna bude probíhat ve virtuálním výukovém prostředí. To poskytne účastníkům praktickou zkušenost s použitím, například fóra, k výměně nápadů a diskusi, nebo wiki ke společnému shrnutí poznatků o výuce a studiu online

Při online komunikaci ve virtuálním výukovém prostředí se účastníci kurzu seznámí s online nástroji pro komunikaci a spolupráci, dále s jejich možnostmi použití ve výuce a studiu jazyků obecně. V kurzu bude uvedena řada různých nástrojů, které jsou k dispozici ve virtuálním výukovém prostředí, a také jejich možnosti využití při doplnění prezenční nebo dálkové formy výuky. Kurz se zabývá výhodami a nevýhodami otevřeného virtuálního prostředí jako je například Moodle (bezplatný nástroj s otevřeným zdrojovým kódem, který používá Click*) a také charakteristickými vlastnostmi nástrojů poskytovaných v podobných virtuálních prostředích (VLE).

Teorie výuky jazyků a online komunikace“ seznámí účastníky s tím, jak tradiční teorie výuky jazyků objasňují, co se může změnit, když začneme s výukou online, a jak tyto teorie mohou ovlivnit náš způsob výuky jazyků online. Kurz se zabývá online komunikací z hledisek kognitivních a sociokulturních; účastníci budou například diskutovat o tom, jak sociální a kulturní faktory ovlivňují učení.

Kurz „Nástroje online komunikace“ seznamuje s možnostmi využití nástrojů online komunikace k podpoře studia a výuky jazyků a s možnostmi jejich kombinace s tradičními prezenčními metodami. Účastníci budou hodnotit nejen využití fór, blogů, wiki, audio a videokonferencí ve studiu a výuce jazyků, ale také shromažďovat nápady, jak doplnit prezenční výuku využitím nástrojů online komunikace nebo jejich integrací v distanční výuce.

Role online učitele a kompetence, které potřebuje, jsou základními tématy v části „Co zahrnuje výuka online?“ Účastníci budou hodnotit sociální aspekty výuky online; blíže se seznámí s jednou formou výuky, která je zvláště vhodná pro online prostředí, konkrétně studium na základě spolupráce. Zaměří se také na navrhování online úkolů. V závěru sepíší seznam nejdůležitějších pravidel zacházení s online nástroji a využití jejich možností.

Tento modul je vhodný jak pro učitele, kteří chtějí doplnit svou prezenční nebo korespondenční výuku o online prvky, tak pro ty, kteří se připravují na výuku výhradně formou online.

Příloha:
Stáhnout soubor (EN_Modul2.pdf)EN_Modul2.pdf[How to Teach Online - EN]81 Kb18.3.2010 22:19
Stáhnout soubor (CZ_Modul2.pdf)CZ_Modul2.pdf[Výuka online - CZ]274 Kb18.3.2010 22:18
de cz tu_dresden ekonomicka_fakultaProgram Cíl 3/Ziel 3 - 100017921.
Projekt je podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze Státního rozpočtu České republiky