close

Přihlášení uživatele na web ELMA

web login

euziel

ICT- nástroje pro podporu učení založeném na úlohách – 1. část

Stále více lidí používá internet jako základnu pro stažení fotografií nebo jiného materiálu nebo si jednoduše vyměňují informace a soubory a sdělují si navzájem názory. Nástroje, které jsou dostupné k realizaci toho všeho, jsou známé pod pojmem Web 2.0, který popisuje Tim O' Reilly na webové stránce •O'Reilly radar• jako: „obchodní revoluci v počítačovém průmyslu, která byla umožněna přechodem na internet jako východisko a snahu o pochopení pravidel, které zde vedou k úspěchu“. V tomto modulu se tedy zaměřujeme na pět takových prostředků, které mohou učitelé použít budˇ ve výuce nebo ve výuce online: blogy, komunikaci zprostředkovanou počítačem (CMC = Computer Mediated Communication), online dotazníky, podcasty a wikis. Je jedno, zda mají účastníci již nějaké zkušenosti s některými těmito nástroji nebo zda jsou pro ně absolutně nové. Tento modul jim pomůže tyto nástroje úspěšně používat ve výuce.

Komunikace zprostředkovaná počítačem

Účastníci budou seznámeni nejen s pojmem komunikace zprostředkovaná počítačem, který označuje komunikaci po internetu, ale objeví také nové možnosti použití chatování (Cat-Software) v cizojazyčné výuce (FLT).

 S tímto druhem softwaru mohou žáci a učitelé komunikovat mezi sebou navzájem nebo s jinými učiteli, žáky nebo skupinami na celém světě. Kromě toho se bude diskutovat, jak mohou být ve výuce používány konference na webu, především v jazykové výuce. Účastníci se také seznámí s praktickými tipy na používání chatu ve vzdělávání, zvláště v cizojazyčné výuce. Kromě toho se budou v průběhu kurzu konat tři webové konference pomocí tří různých bezplatných softwarů: skype, flashmeeting a yugma.

Blogy

Blogy by mohly být bezpochyby označeny za „webové stránky pro masy“, protože představují rychlou a jednoduchou možnost sdělování online. V tomto modulu se budou účastníci učit, jak mohou úspěšně používat blogy ve třídě. Několik úloh pomůže účastníkům dozvědět se více o blogách a blogujících. Kromě toho se také naučí, jak integrovat do výuky schopnost blogování.

Podcasty

Po ukončení touho modulu budou účastníci schopni obohatit své metody výuky o podcasty. Naučí se, jak si mohou už existující podcasty najít, vyhodnotit je a použít ve výuce. Mimoto se účastníci naučí, jak se zapsat do podcastu, jak se může podest sestavit a zveřejnit, objeví také možnosti užití podcastu jako zdroje pro učební plán a pro individualizované učení.

Wikis

Wiki je sbírka webových stránek, na kterých mohou uživatelé sestavit a zpracovat obsah webu prostřednictvím libovolného webového prohlížeče. Jeho účelem je podpora společenství mezi uživateli, a tím zprostředkovat pocit zodpovědnosti, že se vytváří něco užitečného pro všechny. Wiki podporuje hypertextové odkazy a má jednoduchou textovou syntax, nejen pro sestavování nových stránek, ale také pro spojení mezi vnitřními stránkami.

Po úvodu do pojmu wiki vyhodnotí účastníci vzdělávací wikis a jejich použití pro jazykovou výuku, sestaví si svou vlastní wiki a nakonec napíší komentáře k vlastním wikis i wikis jiných účastníků.

Ankety online

Vzhledem ke skutečnosti, že jsou otázky a odpovědi podstatnou částí komunikace v cizím jazyce, obsahují ankety a dotazníky množství možností pro studující, učitele i školy.

Učitelé mohou použít výsledky svých online anket před začátkem nové vyučovací hodiny, aby se pokusili získat vhled do potřeb studentů a žáků (analýza potřeb). Takové ankety se mohou také použít pro získání zpětné vazby v průběhu nebo na konci kurzu. Učitelé mohou dokonce použít online ankety ve formě jednoduchých online testů, pokud neexistuje žádná vhodnější možnost (moodle atd.).

Jako učitelé jazyků ale nejpravděpodobněji klademe důraz na užití anket a dotazníků ve třídě nebo v dálkovém studiu. Online ankety ale skutečně ve výuce jazyků využijeme teprve tehdy, když studenti sami píší a vyplňují své vlastní ankety. Tak mohou učitelé nechat psát své žáky nejen ankety k praktickému využití určitých oblastí cizojazyčné výuky jako je např. slovní zásoba, gramatika a lexika, ale mohou zároveň tyto ankety využívat jako odrazový můstek pro další diskuze ve třídě nebo formou online. Krátce řečeno, v tomto kurzu se budou účastníci učit, jak mohou úspěšně začlenit ankety do své každodenní výuky.

.
Příloha:
Stáhnout soubor (D_Modul4.pdf)DE_Modul4.pdf[TOOLS FÜR HANDLUNGSORIENTIERTE AUFGABEN: TEIL 1 - DE]154 Kb10.4.2010 08:49
Stáhnout soubor (EN_Modul4.pdf)EN_Modul4.pdf[ ICT Tools for Task-Based Activities: Part 1 - EN]70 Kb18.3.2010 22:29
Stáhnout soubor (CZ_Modul4.pdf)CZ_Modul4.pdf[ IKT - Část 1 - CZ]265 Kb18.3.2010 22:28
de cz tu_dresden ekonomicka_fakultaProgram Cíl 3/Ziel 3 - 100017921.
Projekt je podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze Státního rozpočtu České republiky