close

Přihlášení uživatele na web ELMA

web login

euziel

Školící moduly

1. modul  - Cesta k digitalizaci

 • Digitalizace zvuku, obrazu a videa a smysluplné použití médií ve výuce jazyků

2. modul - Online vyučování

Vše o online výuce pomocí virtuálních učebních platforem ve výuce jazyků:
 • Teorie učení, ze kterých vychází online výuku
 • Nástroje pro online výuku
 • Nutné dovednosti online tutora pro spolupráci při online výuce

3. modul - Nová média v konvenční jazykové výuce

Úspěšné obohacení jazykové výuky použitím informačních a komunikačních technologií (ICT):
 • Koncept učení (task-based learning) pro podporu jazykových cvičení založeném na úlohách
 • Navržení online jazykových úloh a jejich integrace do konvenční prezenční výuky

4. modul - IKT-nástroje pro podporu učení založeném na úlohách: Část 1

Computer Mediated Communication:
 • Chaty a videokonference na internetu
 • Použití blogů ve výuce jazyků
 • Podcasty– nalezení, vyhodnocení, použití a sestavení
 • Wikis – společně sestavit a zpracovat obsahy (na webu)
 • Užívání (osobně sestavených) online anket ve výuce jazyků

5. modul - IKT-nástroje pro podporu učení založeném na úlohách: Část 2

 • Webquests
 • Konkordanční programy
 • Samostatné vytvoření a použití interaktivních cvičení

6. modul - IKT-nástroje pro podporu učení založeném na úlohách: Část 3

 • Online slovníky a encyklopedie
 • Sdílení informací s druhými: RSS a "Social Bookmarking"
de cz tu_dresden ekonomicka_fakultaProgram Cíl 3/Ziel 3 - 100017921.
Projekt je podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze Státního rozpočtu České republiky