close

Přihlášení uživatele na web ELMA

web login

euziel

Závěrečná konference

There are no translations available.

Rádi bychom ukončili projekt ELMA společnou závěrečnou konferencí, které se zúčastní kolegyně a kolegové z obou zemí.

Konference se koná ve dnech 19. - 20. října 2012 v Hejnicích.

V prvé řadě bychom chtěli shrnout výsledky projektu, bude tedy následovat

  • stručný přehled nejlepších podnětů z modulů a seminářů
  • výměna praktických zkušeností (na obou stranách hranice)
  • prezentace a předání závěrečné publikace „Web 2.0 ve výuce jazyků – ukázky zaměřené na dovednosti" účastníkům konference

za druhé bychom chtěli společně oslavit úspěšné ukončení projektu a také se pobavit, tedy bude zde:

  • společné posezení
  • multimediální prezentace ArtVision
  • exkurze do okolí v rámci regionu
  • "rytmický večerní program"
  • ...a další

Náklady na účast (společná doprava autobusem, ubytování, stravování, materiály...), jsou hrazeny z prostředků projektu.

Začátek konference je v pátek ve 12.30 hodin, předpokládaný závěr je v sobotu v 17.00 hodin.

de cz tu_dresden ekonomicka_fakultaProgram Cíl 3/Ziel 3 - 100017921.
Projekt je podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze Státního rozpočtu České republiky