close

Přihlášení uživatele na web ELMA

web login

euziel

ICT- nástroje pro podporu učení založeném na úlohách – 2. část

Ve druhém dílu modulu „ICT Tools for Task-Based Activities“ se klade důraz na pomocné prostředky, které podporují autonomní samostatně organizované učení. Učitelé mohou připravit komplexní učební aktivity jako webquests, ve kterých se studenti učí cílenému a dostatečnému užití internetu jako zdroje pro sbírání specifické informace. Mohou rovněž zpracovávat a rozšiřovat jazykové korpusy, aby vyvolali organizované seznamy jazykových dat z uvedeného korpusu. Kromě toho mohou také sestavovat svá vlastní interaktivní jazyková cvičení se zpětnou vazbou, takže studující dostanou ihned odpověď, proč je zvolená odpověď správná nebo chybná. Všechny výše zmíněné nástroje podporují studující při samostatném učení, zpracovávání a používání vědomostí, a tím při zlepšování svých cizojazyčných znalostí. Proto se účastníkům představují tyto pomocné prostředky i vhodné strategie, aby je integrovali do své cizojazyčné výuky.

WebQuests

 V tomto kurzu se účastníci učí, jak mohou používat World Wide Web pro učební aktivity založené na dotazech, které se nazývají WebQuests. K čemu slouží? Z čeho se skládají? Jaké možnosti poskytují učitelům jazyků? Kde je lze nalézt? Jak se mohou ve třídě použít? Je sestavení WebQuests obtížný a zdlouhavý proces? Účastníci naleznou odpovědi na všechny tyto otázky v průběhu dvou týdnů tohoto kurzu, ve kterém se nově naučená teorie použije v praxi.

Jazykové konkordanční programy

Konkordanční programy patří k nejužitečnějším a fascinujícím jazykovým prostředkům, které může počítačová technologie nabídnout studentům a učitelům cizích jazyků. Jedná se o počítačové programy, které umožňují vyhledat a odečíst jazykový problém z korpusu. To dává konkordančním programům neocenitelnou hodnotu pro analýzu vztahů mezi slovy, řešení různých problémů jazyka a zlepšení vlastního písemného stylu.

V tomto kurzu budou účastníci zkoumat a srovnávat různé na webu založené konkordanční programy, přitom zaměří svou pozornost na jejich silné a slabé stránky a naučí se nejlépe využít výukový potenciál takových programů.  Účastníci budou řešit a analyzovat mnoho praktických jazykových problémů, následovat bude diskuze o praktickém využití ve třídě. Kurs trvá dva týdny.

Interaktivní cvičení

„Cvičení dělá mistra“ je jedno velmi často používané rčení a znamená, čím více lidé cvičí, tím lepšími se v něčem stávají. Toto platí také pro učení se jazykům a úspěchu se může dosáhnout více způsoby, např. tím, že se dělají speciálně sestavená cvičení. Ta jsou dobrým podnětem k podpoře učení jazyků při samostudiu. Když studující provádí jazyková cvičení sám, je však nutná zpětná vazba. Cvičení mu pomáhají porozumět a používat lépe pravidla cílového jazyka a dělat tak pokroky ve svých jazykových znalostech. V tomto kurzu se budou účastníci učit, co jsou takzvané authoring-tools a také jak se používají, aby se sestavila různá interaktivní cvičení pro výuku jazyků. Příklady interaktivních cvičení vám přitom pomohou zjistit, co je nutné k sestavení interaktivních cvičení a které druhy cvičení jsou k dispozici. Budete sbírat nápady, proč a kde můžete tato cvičení provádět. Kromě toho bude také připravena sada (pool) hotových cvičení. Nakonec budou účastníci sami sestavovat řadu interaktivních cvičení pomocí softwaru Hot Potatoes a učit se je zveřejnit na internetu nebo v počítačové laboratoři.

Příloha:
Stáhnout soubor (D_Modul5.pdf)DE_Modul5.pdf[TOOLS FÜR HANDLUNGSORIENTIERTE AUFGABEN: TEIL 2 - DE]163 Kb10.4.2010 08:56
Stáhnout soubor (EN_Modul5.pdf)EN_Modul5.pdf[ICT Tools for Task-Based Activities: Part 2 - EN]164 Kb18.3.2010 22:31
Stáhnout soubor (CZ_Modul5.pdf)CZ_Modul5.pdf[IKT - Část 2 - CZ]164 Kb18.3.2010 22:31
de cz tu_dresden ekonomicka_fakultaProgram Cíl 3/Ziel 3 - 100017921.
Projekt je podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze Státního rozpočtu České republiky